Προσωπικό Σχετικά με το LAP Νέα-Ανακοινώσεις Προτενόμενες διασυνδέσεις Επικοινωνήστε με το LAP Αρχική Σελίδα
education projects groups equipment services
Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Διδακτορικό
ΜΦΠ603 Χημεία Περιβάλλοντος-Μεταπτυχιακό-Μαθήματα Κορμού
Εξάμηνο:2Ώρες Διδσκαλίας:3Διδακτικές Μονάδες:6

Χημική σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα. Φυσικοί και χημικοί μετασχηματισμοί. Χημική κινητική των αντιδράσεων. Φωτοχημικές διαδικασίες. Πηγές, καταβόθρες και μεταφορά. Στοιχεία χημείας της τροπόσφαιρας, όζον της τροπόσφαιρας, ελεύθερες ρίζες (OH, HO2 και RO2), οξείδια του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογονάνθρακες. Ετερογενείς αντιδράσεις, οξείδωση SO2, όξινη εναπόθεση, ξηρή και υγρή εναπόθεση. Στοιχεία χημείας της στρατόσφαιρας, όζον της στρατόσφαιρας, καταλυτικοί κύκλοι καταστροφής του όζοντος (HOx, NOx, ClOx), επίδραση ανθρωπογενών εκπομπών (CFCs), χημεία της «τρύπας» του όζοντος.

Διδάσκοντες :Πούπκου Αναστασία | Ζάνης Πρόδρομος | Καραθανάσης Σταύρος |
επιστροφή στη λίστα των μαθημάτων
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
Νεα Εργα Ερευνα
Περιβαλλοντικές Προγνώσεις
  LAP Έργα
APICE
GEMS project
MACC project
PASODOBLE
QASUME
REMEDIO
UV NET
EUMETSAT
OMI-VAL
PHAETHON
Ε.Δ.Η.Ε.
PHOENICS
Hrakleitos
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟ.ΤΕ.ΠΕ.
SCOUT-O3
  LAP Δραστηριότητες
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ UV
ΟΜΑΔΑ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ
ΧΑΡΤΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ
  Φιλοξενία
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΜΑΡ.ΚΑΝΑΓΚ.ΙΔΡΥΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


English version


Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας - Φυσικό Τμήμα, Α.Π.Θ..
Γραμματεία: τηλ. 2310 998156 fax. 2310 998090 e-mail: lap@physics.auth.gr


DOTSOFT logo
.:: Website by DOTSOFT ::.