Προσωπικό Σχετικά με το LAP Νέα-Ανακοινώσεις Προτενόμενες διασυνδέσεις Επικοινωνήστε με το LAP Αρχική Σελίδα
education projects groups equipment services
Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Διδακτορικό
ΜΦΠ604 Ακτινοβολία στην Ατμόσφαιρα-Μεταπτυχιακό-Μαθήματα Κορμού
Εξάμηνο:1Ώρες Διδσκαλίας:3Διδακτικές Μονάδες:8

Εισαγωγή: Η Ηλιακή και η Γήινη ακτινοβολία, δομή και ιδιότητες του φάσματος ακτινοβολίας. Ακτινομετρικά μεγέθη. Νόμος του Lambert. Εκπομπή ακτινοβολίας – Νόμος του Kirchhoff. Διάδοση της Ηλιακής ακτινοβολίας μέσα στην ατμόσφαιρα - θεωρητική αντιμετώπιση μέσω των νόμων διάδοσης ακτινοβολίας. Απορρόφηση: Αλληλεπίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας με τα ατμοσφαιρικά συστατικά με έμφαση στην απορρόφησή της. Επισκόπηση των μοριακών φασμάτων ατμοσφαιρικών αερίων. Διεύρυνση γραμμών απορρόφησης - εκπομπής. Απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας. Θέρμανση και ψύξη στην ατμόσφαιρα. Σκέδαση. Αλληλεπίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας με τα ατμοσφαιρικά συστατικά με έμφαση στην σκέδασή της. Θεωρητική αντιμετώπιση της σκέδασης: Πόλωση, Σκέδαση Rayleigh και Mie. Διάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα περιλαμβάνοντας διαδικασίες σκέδασης . Επιδράσεις της σκέδασης στην ατμόσφαιρα– φαινόμενο Umkehr – Ανάκλαση της ακτινοβολίας σε διάφορες επιφάνειες. Ατμοσφαιρικές επιδράσεις από την αλληλεπίδραση απορρόφησης και σκέδασης. Εφαρμογές: Μέθοδος προβολής Langley - προσδιορισμός του οπτικού βάθους των αιωρούμενων σωματιδίων και της στήλης ατμοσφαιρικών αερίων – εκτίμηση του ηλιακού φάσματος από μετρήσεις στο έδαφος. Φασματοσκοπία διαφορικής οπτικής απορρόφησης. Διάδοση της γήινης ακτινοβολίας μέσα από την ατμόσφαιρα. Εκπομπή υπέρυθρης ακτινοβολίας από την επιφάνεια και την ατμόσφαιρα. Δορυφορική τηλεπισκόπηση στο υπέρυθρο – Βαρύνουσες συναρτήσεις. Εφαρμογές. Μετρήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας από το έδαφος. Επισκόπηση των οργάνων μέτρησης –Βαθμονόμηση. Ποιοτικός έλεγχος μετρήσεων ακτινοβολίας. Προτυποποίηση φασματικών μετρήσεων. Εισαγωγή στα μοντέλα διάδοσης της ηλιακής ακτινοβολίας. Πρακτική εξάσκηση με μοντέλα σε απλά προβλήματα διάδοσης ακτινοβολίας.

Διδάσκοντες :Μπάης Αλκιβιάδης |
Σημειώσεις - Διαλέξεις - Ανακοινώσεις

2010
 
 Σημειώσεις Ατμοσφαιρικής Οπτικής - Μέρος ΙΙΙ [1/10/2010]download file:Atmospheric_Optics_III.pdf
επιστροφή στη λίστα των μαθημάτων
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
Νεα Εργα Ερευνα
Περιβαλλοντικές Προγνώσεις
  LAP Έργα
APICE
GEMS project
MACC project
PASODOBLE
QASUME
REMEDIO
UV NET
EUMETSAT
OMI-VAL
PHAETHON
Ε.Δ.Η.Ε.
PHOENICS
Hrakleitos
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟ.ΤΕ.ΠΕ.
SCOUT-O3
  LAP Δραστηριότητες
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ UV
ΟΜΑΔΑ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ
ΧΑΡΤΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ
  Φιλοξενία
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΜΑΡ.ΚΑΝΑΓΚ.ΙΔΡΥΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


English version


Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας - Φυσικό Τμήμα, Α.Π.Θ..
Γραμματεία: τηλ. 2310 998156 fax. 2310 998090 e-mail: lap@physics.auth.gr


DOTSOFT logo
.:: Website by DOTSOFT ::.