Προσωπικό Σχετικά με το LAP Νέα-Ανακοινώσεις Προτενόμενες διασυνδέσεις Επικοινωνήστε με το LAP Αρχική Σελίδα
education projects groups equipment services

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΦΑ

 • Σύστημα τηλεπισκόπησης Lidar-DIAL για τη μέτρηση της κατακόρυφης κατανομής του όζοντος και των αιωρούμενων σωματιδίων στην τροπόσφαιρα και την κατώτερη στρατόσφαιρα
 • Φασματοφωτόμετρο Brewer (Mk II) για τη μέτρηση της φασματικής υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας (UV-B) και της ολικής στήλης των O3, SΟ2.
 • Φασματοφωτόμετρο διπλού μονοχρωμάτορα για τη μέτρηση της φασματικής υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας (UV-B) και της ολικής στήλης των O3, SΟ2.
 • Φασματοφωτόμετρο CCD (280-1040 nm) για τη μέτρηση του φάσματος της άμεσης ηλιακής ακτινοβόλας και της λαμπρότητας σε διάφορες διευθύνσεις. Προϊόντα είναι το φασματικό οπτικό βάθος των αιωρούμενων σωματιδίων και αέρια ιχνοστοιχεία (π.χ. ΝΟ2, CH2O)
 • Δίκτυο 9 ακτινομέτρων πολλαπλών φίλτρων για τη μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας σε έξι περιοχές μεταξύ UV-B και PAR.
 • Σύστημα τηλεπισκόπησης SODAR για τη μελέτη της δομής του Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος (μέτρηση πεδίου ανέμων)
 • Ακτινόμετρα υπεριώδους ακτινοβολίας ευρείας ζώνης (UV-B, erythema, UV-A)
 • Πυρανόμετρα για τη μέτρηση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας
 • Μονάδα Βαθμονόμησης ακτινομετρικών οργάνων
 • Μονάδα οπτικού χαρακτηρισμού ακτινομετρικών οργάνων
 • Φωτόμετρο φίλτρων τύπου CIMEL για τη μέτρηση των οπτικών ιδιοτήτων των ατμοσφαιρικών αιωρημάτων
 • Αναλυτής GRIMM για τη μέτρηση της πυκνότητας μάζας των ατμοσφαιρικών αιωρημάτων σε 31 περιοχές μεγέθους από 0.25 έως 32 μm.
 • Σύστημα απεικόνισης νεφών με ψηφιακή κάμερα.
 • Ραδιοβολίδες και Οζοντοβολίδες τύπου ECC, για τη μέτρηση της κατακόρυφης κατανομής του ατμοσφαιρικού όζοντος
 • Μετεωρολογικές μετρήσεις (πίεση, υγρασία, θερμοκρασία, ένταση/κατεύθυνση ανέμου)
 • Κινητός Μετεωρολογικός Σταθμός
 • Ηχόμετρο RS103 (Retey Electronic)
 • Μετεωρολογικό Μοντέλο μέσης κλίμακας (PSU/NCAR - MM5 και WRF)
 • Φωτοχημικά μοντέλα (CAMx και UAM-V)
 • Μοντέλο διασποράς (RIMPUFF)
 • Υπολογιστικό μοντέλο ECHAM5/Messyv1.4 (πλήρως συζευγμένο μοντέλο Χημείας-Γενικής Κυκλοφορίας της Ατμόσφαιρας (Atmospheric Chemistry- General Circulation Model))
 • Υπολογιστικό Μοντέλο KRCM (μοντέλο διάδοσης της ακτινοβολίας για τον υπολογισμό του κλιματικού εξαναγκασμού (1-D radiative-convective-oceanic model)
 • Μοντέλα διάδοσης ηλιακής ακτινοβολίας (Libradtran v1.2, TUV v4.4)
 • Μοντέλο υπολογισμού της επίδρασης των νεφών στην ηλιακή ακτινοβολία
 •   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
   
  Νεα Εργα Ερευνα
  Περιβαλλοντικές Προγνώσεις
    LAP Έργα
  APICE
  GEMS project
  MACC project
  PASODOBLE
  QASUME
  REMEDIO
  UV NET
  EUMETSAT
  OMI-VAL
  PHAETHON
  Ε.Δ.Η.Ε.
  PHOENICS
  Hrakleitos
  ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
  ΠΡΟ.ΤΕ.ΠΕ.
  SCOUT-O3
    LAP Δραστηριότητες
  ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
  ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ UV
  ΟΜΑΔΑ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ
  ΧΑΡΤΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ
    Φιλοξενία
  ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
  ΜΑΡ.ΚΑΝΑΓΚ.ΙΔΡΥΜΑ
  ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


  English version


  Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας - Φυσικό Τμήμα, Α.Π.Θ..
  Γραμματεία: τηλ. 2310 998156 fax. 2310 998090 e-mail: lap@physics.auth.gr