Προσωπικό Σχετικά με το LAP Νέα-Ανακοινώσεις Προτενόμενες διασυνδέσεις Επικοινωνήστε με το LAP Αρχική Σελίδα
education projects groups equipment services

Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Με την πλήρωση της έδρας της Φυσικής της Ατμόσφαιρας (Νοέμβριος 1979), ουσιαστικά αρχίζει να λειτουργεί και το ομώνυμο Εργαστήριο το οποίο νομοθετείται δύο χρόνια αργότερα. Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας (ΕΦΑ) στα πρώτα του βήματα συστεγάστηκε με το Εργαστήριο Μετεωρολογίας στο Μετεωροσκοπείο και μεταστεγάστηκε μόνιμα στο κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών το 1984. Από το 1979 το ΕΦΑ υποστηρίζει την εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών του Φυσικού τμήματος του ΑΠΘ και από το 1993 τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Μεταπτυχιακού τμήματος Φυσικής Περιβάλλοντος.

Το 1980, το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας (ΕΦΑ) απέκτησε με δωρεά του ΝΟΑΑ και της Ακαδημίας Αθηνών τα πρώτα οπτικά όργανα και το 1982 απέκτησε τον πρώτο αυτόματο μονοχρωμάτορα τύπου Brewer, που ήταν και το πρώτο όργανο του είδους του που εγκαταστάθηκε στο Διεθνές Δίκτυο. Το ΕΦΑ εγκατέστησε τον πρώτο σταθμό για τη μέτρηση της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας στην Ελλάδα και σήμερα διαθέτει διεθνώς την πλέον μακροχρόνια σειρά μετρήσεων υπεριώδους σε ανέφελες ημέρες (από το 1990).

Το 1984 ο διευθυντής του εργαστηρίου προέδρευσε στο Διεθνές Συμπόσιο Όζοντος στη Χαλκιδική στο οποίο ανακοινώθηκε για πρώτη φορά η περίφημη «τρύπα του όζοντος» από τον Ιάπωνα Καθηγητή S. Chubachi. Το έτος αυτό αποτελεί σταθμό για το περιβάλλον, διότι η αποκάλυψη της αραίωσης του όζοντος οδήγησε το 1987 στο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Το 1992 αποτελεί νέο σταθμό για το ΕΦΑ, διότι με πρόταση του διευθυντή του στην ΕΟΚ και στον ΟΗΕ, εγκαθίσταται στο Εργαστήριο το Παγκόσμιο Κέντρο χαρτογράφησης Όζοντος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (ΠΜΟ) του ΟΗΕ. Το κέντρο αυτό λειτουργεί μόνιμα στο ΕΦΑ από το 1994. Επίσης το 1992, στα πλαίσια του προγράμματος STRIDE, δημιουργείται το Εθνικό δίκτυο υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας με συντονιστή το ΕΦΑ. Το ΕΦΑ το 1993 αποκτά τον πρώτο διπλό μονοχρωμάτορα και ταυτοχρόνως κατασκευάζει το πρώτο Lidar στην Ελλάδα για την τηλεπισκόπηση της ατμόσφαιρας. Ταυτόχρονα το ΕΦΑ συμμετέχει στα Ευρωπαϊκά Αρκτικά Πειράματα Όζοντος και εγκαθιστά τον πρώτο Ελληνικό Αρκτικό Σταθμό Όζοντος και Υπεριώδους Ηλιακής Ακτινοβολίας στο Reykjavik της Ισλανδίας.

Στη δεκαετία του 1990 το ΕΦΑ συντονίζει ή συμμετέχει σε όλες τις διεθνείς συναντήσεις βαθμονόμησης διατάξεων μέτρησης της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας. Εν τω μεταξύ το ΕΦΑ με χρηματοδοτήσεις από ΕΟΚ, ΟΗΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΓΓΕΤ και από το ΑΠΘ, διοργανώνει επιστημονικές ημερίδες, θερινά σχολεία και Διεθνή Συνέδρια. Το ΕΦΑ προσφέρει υπηρεσίες στους ΟΗΕ, ΕΟΚ, ESA, NASA, DASA και άλλους μεγάλους Διεθνείς Οργανισμούς με ερευνητικά προγράμματα στα οποία απασχολεί σημαντικό αριθμό Ελλήνων και ξένων ερευνητών

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
Νεα Εργα Ερευνα
Περιβαλλοντικές Προγνώσεις
  LAP Έργα
APICE
GEMS project
MACC project
PASODOBLE
QASUME
REMEDIO
UV NET
EUMETSAT
OMI-VAL
PHAETHON
Ε.Δ.Η.Ε.
PHOENICS
Hrakleitos
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟ.ΤΕ.ΠΕ.
SCOUT-O3
  LAP Δραστηριότητες
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ UV
ΟΜΑΔΑ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ
ΧΑΡΤΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ
  Φιλοξενία
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΜΑΡ.ΚΑΝΑΓΚ.ΙΔΡΥΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


English version


Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας - Φυσικό Τμήμα, Α.Π.Θ..
Γραμματεία: τηλ. 2310 998156 fax. 2310 998090 e-mail: lap@physics.auth.gr