Προσωπικό Σχετικά με το LAP Νέα-Ανακοινώσεις Προτενόμενες διασυνδέσεις Επικοινωνήστε με το LAP Αρχική Σελίδα
education projects groups equipment services
To Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας μπορεί να αναλάβει έργα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σχετιζόμενα με την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιστημονικού επιπέδου σε θέματα περιβαλλοντικά και διαχείρισης ατμοσφαιρικών ερευνών.

Tο ΕΦΑ με χρηματοδοτήσεις από ΕΟΚ, ΟΗΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΓΓΕΤ και από το ΑΠΘ, διοργανώνει επιστημονικές ημερίδες, θερινά σχολεία και Διεθνή Συνέδρια.

Το ΕΦΑ προσφέρει υπηρεσίες στους ΟΗΕ, ΕΟΚ, ESA, NASA, DASA και άλλους μεγάλους Διεθνείς Οργανισμούς με ερευνητικά προγράμματα στα οποία απασχολεί σημαντικό αριθμό Ελλήνων και ξένων ερευνητών.

Στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας διεξάγεται Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα και παρέχονται Υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς:


 • Φυσικο-χημεία του ατμοσφαιρικού όζοντος στην στρατόσφαιρα και την τροπόσφαιρα
 • Διάδοση ηλιακής και γήινης ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα
 • Υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία (μετρήσεις, μοντέλα, δίκτυο μετρήσεων στην Ελλάδα)
 • Παγκόσμια Πλανητική Αλλαγή (Global Change)
 • Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή
 • Φυσική της ατμόσφαιρας (στρατόσφαιρα, τροπόσφαιρα)
 • Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα
 • Παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές, βιομηχανικές και άλλες περιοχές (δίκτυο μετρήσεων όζοντος) - Σχεδίαση και ανάπτυξη δικτύων μέτρησης
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή της τηλεπισκόπισης της ατμόσφαιρας με συστήματα Lidar (μέτρηση όζοντος αιωρούμενων σωματιδίων) και Sodar
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων πρόγνωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μετεωρολογικών μοντέλων
 • Εκτίμηση και εφαρμογή περιβαλλοντικών μελετών σε δημόσια έργα και τη βιομηχανία
 • Βαθμονόμηση ακτινομέτρων
 • Ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα φυσικής της ατμόσφαιρας (διάδοση ακτινοβολίας, τεχνική lidar, τεχνική sodar κλπ)
 •   ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
   
  Νεα Εργα Ερευνα
  Περιβαλλοντικές Προγνώσεις
    LAP Έργα
  APICE
  GEMS project
  MACC project
  PASODOBLE
  QASUME
  REMEDIO
  UV NET
  EUMETSAT
  OMI-VAL
  PHAETHON
  Ε.Δ.Η.Ε.
  PHOENICS
  Hrakleitos
  ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
  ΠΡΟ.ΤΕ.ΠΕ.
  SCOUT-O3
    LAP Δραστηριότητες
  ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
  ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ UV
  ΟΜΑΔΑ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ
  ΧΑΡΤΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ
    Φιλοξενία
  ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
  ΜΑΡ.ΚΑΝΑΓΚ.ΙΔΡΥΜΑ
  ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


  English version


  Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας - Φυσικό Τμήμα, Α.Π.Θ..
  Γραμματεία: τηλ. 2310 998156 fax. 2310 998090 e-mail: lap@physics.auth.gr