Προσωπικό Σχετικά με το LAP Νέα-Ανακοινώσεις Προτενόμενες διασυνδέσεις Επικοινωνήστε με το LAP Αρχική Σελίδα
education projects groups equipment services
Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας
http://lap.physics.auth.gr/projectDetails.asp?id=28
Ημερομηνία Έναρξης:7/1/2011Πρόταση :-
Κατάσταση :πραγματοποιείταιΤελική Έκθεση :-

 Ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης εφαρμογών της ηλιακής ενέργειας με τη συνδυασμένη χρήση μετρήσεων από το έδαφος, δορυφορικών εικόνων και υπολογισμών με μοντέλο διάδοσης ακτινοβολίας. Τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο επιχειρησιακά για την εκτίμηση του διαθέσιμου ενεργειακού δυναμικού από την ηλιακή ενέργεια, όσο και για τον σχεδιασμό νέων εγκαταστάσεων συλλογής ηλιακής ενέργειας.

επιστροφή στη λίστα των έργων
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
Νεα Εργα Ερευνα
Περιβαλλοντικές Προγνώσεις
  LAP Έργα
APICE
GEMS project
MACC project
PASODOBLE
QASUME
REMEDIO
UV NET
EUMETSAT
OMI-VAL
PHAETHON
Ε.Δ.Η.Ε.
PHOENICS
Hrakleitos
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟ.ΤΕ.ΠΕ.
SCOUT-O3
  LAP Δραστηριότητες
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ UV
ΟΜΑΔΑ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ
ΧΑΡΤΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ
  Φιλοξενία
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΜΑΡ.ΚΑΝΑΓΚ.ΙΔΡΥΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


English version


Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας - Φυσικό Τμήμα, Α.Π.Θ..
Γραμματεία: τηλ. 2310 998156 fax. 2310 998090 e-mail: lap@physics.auth.gr