Προσωπικό Σχετικά με το LAP Νέα-Ανακοινώσεις Προτενόμενες διασυνδέσεις Επικοινωνήστε με το LAP Αρχική Σελίδα
education projects groups equipment services
MedCLIVAR 2016 [Conferences]
13th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics [Conferences]
PRACE Summer of HPC 2016/International Summer School on HPC Challenges [Conferences]
European Geosciences Union General Assembly 2016 [Conferences]
Important scientific achievements of LAP [Press Releases]
Δεύτερο Περιβαλλοντικό συνέδριο Θεσσαλίας [Conferences]
NCAS Climate Modelling Summer School, Cambridge, 6-18 September [Conferences]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 [Press Releases]
Συνάντηση του εργαστηρίου 1/Απριλίου [Seminars]
ASP Summer Colloquium 2015: Climate, space climate, and couplings between [Seminars]
Seminar 26/11 [Seminars]
26th General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG), Prague [Conferences]
RAD 2014 Conference, May 27-30, 2015 [Conferences]
Young Scientists Summer School on “Online Integrated Modelling of Meteorological and Chemical Transport Processes” [Seminars]
FOMICS Winter School on Computational Fluid Dynamics [Seminars]
10th International Congress of the Hellenic Geographical Society [Conferences]
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) [Press Releases]
Lab Seminar [Seminars]
The Ultraviolet Solar Radiation and its Humman Effects [Press Releases]
19 records found!  
  SEARCH
 
News Projects Research

 NEWS

more...

 SEMINARS

30/3/2015 Συνάντηση του εργαστηρίου 1/Απριλίου
29/1/2015 ASP Summer Colloquium 2015: Climate, space climate, and couplings between
25/11/2014 Young Scientists Summer School on “Online Integrated Modelling of Meteorological and Chemical Transport Processes”
25/11/2014 Seminar 26/11
25/9/2014 FOMICS Winter School on Computational Fluid Dynamics
more...

 PRESS RELEASES

17/10/2015 Important scientific achievements of LAP
3/4/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016
30/7/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ)
18/3/2014 The Ultraviolet Solar Radiation and its Humman Effects
more...

 CONFERENCES

9/5/2016 MedCLIVAR 2016
6/4/2016 13th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics
3/2/2016 PRACE Summer of HPC 2016/International Summer School on HPC Challenges
3/2/2016 European Geosciences Union General Assembly 2016
26/5/2015 Δεύτερο Περιβαλλοντικό συνέδριο Θεσσαλίας
more...


Ελληνική έκδοση


Laboratory of Atmospheric Physics - Physics Department, A.U.Th. Greece.
Secretariat: tel. +30 2310 998156 fax. +30 2310 998090 e-mail: lap@physics.auth.gr


DOTSOFT logo
.:: Website by DOTSOFT ::.