Προσωπικό Σχετικά με το LAP Νέα-Ανακοινώσεις Προτενόμενες διασυνδέσεις Επικοινωνήστε με το LAP Αρχική Σελίδα
education projects groups equipment services
Undergraduate Postgraduate PhD

A PhD degree candidate must have an MSc degree in a field relevant to the PhD subject. The selection of candidates is performed by a committee of 3 professors which evaluates the applications. A supervising committee consisting of 3 professors is assigned to the candidate and during the doctoral studies the candidate is involved in different research & education activities and projects.
Requirements - successful completion:
1)Attending successfully 3 courses offered by the Graduate Programs of the Physics Department 2)Publication of PhD results in at least 2 papers in peer-reviewed international scientific journals 3)Presentation of results in international scientific conferences 4)Public presentation of the thesis defended before a 7-member committee, which evaluates the innovation and originality of the subject and the accomplished results.

  SEARCH
 
News Projects Research
Environmental Predictions
  LAP Projects
PHAETHON
APICE
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
GEMS project
UV NET
Ε.Δ.Η.Ε.
Hrakleitos
MACC project
ΠΡΟ.ΤΕ.ΠΕ.
EUMETSAT
PHOENICS
PASODOBLE
QASUME
REMEDIO
SCOUT-O3
OMI-VAL
  LAP Activities
BOUNDARY LAYER GROUP
ENVIRONMENTAL FORECASTING
OZONE MAPPING
UV INDEX
UV MONITORING NETWORK
  Hosted
BALKAN PHYSICAL UNION
POST GRADUATE STUDIES
ΜΑR. KANAG. INSTITUTE


Ελληνική έκδοση


Laboratory of Atmospheric Physics - Physics Department, A.U.Th. Greece.
Secretariat: tel. +30 2310 998156 fax. +30 2310 998090 e-mail: lap@physics.auth.gr


DOTSOFT logo
.:: Website by DOTSOFT ::.