Προσωπικό Σχετικά με το LAP Νέα-Ανακοινώσεις Προτενόμενες διασυνδέσεις Επικοινωνήστε με το LAP Αρχική Σελίδα
education projects groups equipment services
Undergraduate Postgraduate PhD

Core
ACourseHours/WeekPoints
1Space Environment24
2Fluid Dynamics38
3Environmental Research11
4Cosmic Radiation and Physics of the Earth-Sun Relation24
5Planetary Atmospheres24
6Seminars for Environmental Research24
7Physics of Atmospheric Boundary Layer24
Specialization - Optional
ACourseHours/WeekPoints
8MFP707 GLOBAL CHANGE24
9MFP708 METEOROLOGY24
10MFP709 RADIATIVE TRANSFER MODELS24
11MFP710 ATMOSPHERIC CIRCULATION MODELS24
12MFP711 RENEWABLE ENERGY RESOURCES24
13MFP713 ATMOSPHERIC AEROSOLS24
14MFP716 ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY24
15MFP720 INTRODUCTION TO NATURAL ENVIRONMENT24
16MFP728 BIOGEOCHEMICAL CYCLES24
17MFP729 LABORATORY AND FIELD MEASUREMENTS24
18MFP730 Placement 4
19MFP731 STATISTICAL ANALYSIS OF TIME SERIES24
Mandatory Courses
ACourseHours/WeekPoints
20MFP601 Environmental and Atmospheric Physics38
21MFP602 ATMOSPHERIC POLLUTION AND ENVIRONMENTAL METEOROLOGY38
22MFP603 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY36
23MFP604 RADIATION IN THE ATMOSPHERE38
24MFP701 ENVIRONMENTAL DATA ANALYSIS25
25MFP702 ATMOSPHERIC MEASUREMENT TECHNIQUES28
26MFP703 AIR QUALITY MODELS26
27MFP704 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT28
28MFP705 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT28
29MFP706 SATELLITE REMOTE SENSING25
30MFPDIP Diploma Τhesis 30
  SEARCH
 
News Projects Research
Environmental Predictions
  LAP Projects
PHAETHON
APICE
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
GEMS project
UV NET
Ε.Δ.Η.Ε.
Hrakleitos
MACC project
ΠΡΟ.ΤΕ.ΠΕ.
EUMETSAT
PHOENICS
PASODOBLE
QASUME
REMEDIO
SCOUT-O3
OMI-VAL
  LAP Activities
BOUNDARY LAYER GROUP
ENVIRONMENTAL FORECASTING
OZONE MAPPING
UV INDEX
UV MONITORING NETWORK
  Hosted
BALKAN PHYSICAL UNION
POST GRADUATE STUDIES
ΜΑR. KANAG. INSTITUTE


Ελληνική έκδοση


Laboratory of Atmospheric Physics - Physics Department, A.U.Th. Greece.
Secretariat: tel. +30 2310 998156 fax. +30 2310 998090 e-mail: lap@physics.auth.gr


DOTSOFT logo
.:: Website by DOTSOFT ::.